BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

V pátek 24.3.2017 od 8 do 14 hodin bude prováděno blokové čištění sídliště I – Mezilesí a sídl. II – Lhotská včetně přilehlých ulic – Libošovická, Běchorská .

V pátek 31.3.2017 od 8 do 14 hodin blokové čištění sídl. III Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická , Ratibořická, Komárovská a Chodovická.

Další komunikace v obci budou čištěny v 2. polovině března a v průběhu dubna a května. Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny dopravními značkami.  Žádáme majitele vozidel ,aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po zimním období.

 

          článek blokovka