Květina – interaktivní výstava z cyklu Umění očima dětí: od 15. 4. do 21. 5.

Květina – interaktivní výstava z cyklu Umění očima dětí: od 15. 4. do 21. 5.

Chvalský zámek otevírá novou interaktivní výstavu z cyklu Umění očima dětí s názvem Květina, která probíhá od 15. 4. do 21. 5. 2017, denně od 9 do 17 hod., ve sklepení zámku. Hlavní cílem je podpořit vnímání a fantazii dětí a na vzoru květiny představit různé umělecké styly. Jedná se o hravou a zajímavou výstavu o propojení pohledu současných umělců a starých mistrů. Výstava představuje květinu v historickém vývoji v umění až po současnost. Byla vybrána díla významných umělců 20. století, a to nejen proto, aby je děti poznaly, ale především aby pochopily, že každý umělec má své pojetí vidění světa – stejně jako je mají děti! Tak bude podpořeno dětské sebevědomí ve vlastní volnou tvorbu.

Vybraná umělecká díla jsou zároveň inspirací pro interaktivní část, která diváka zavede do tvořivého světa bez hranic. Interakce jsou připraveny tak, že dítě propojí přímo i nepřímo s umělcem a jeho dílem. Výstava tedy otevírá svět fantazie a umění dětem, ale i dospělým. Připravili jsme komentované prohlídky pro školy a dětské kolektivy, rezervace času na tel. 281 860 130.

Pro děti s rodiči jsou připravney doprovodné akce: 29. 4. Pohádková sobota s čarodějnicí a květinami; 6. 5. Pohádková sobota se Šípkovou Růženkou a květinami a 7. 5. Pohádková neděle se skřítkem Matýskem a květinami. Rezervace času těchto komentovaných prohlídek na tel. 281 860 130. Běžná prohlídka bez rezervace.