Ředitelské volno v základních školách na území MČ Praha 20

Ředitelské volno v základních školách na území MČ Praha 20

Odbor sociálních věcí a školství sděluje zákonným zástupcům žáků základních škol působících na území MČ Praha 20,

že ve smyslu § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašují ředitelé všech základních škol zřizovaných MČ Praha 20

ředitelské volno dne  29.9. 2017.