Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

V nově adaptované budově Knihovny Horní Počernice bude od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt financovaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.

Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice.  Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Vytvoření prostor kulturně komunitního centra bylo spolufinancováno z fondů EU. Projekt s názvem Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na webových stránkách MČ Praha 20 a Místní veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel: 778 452 100, e-mail: lazarova@knihovna-hp.cz

 

Nabídka konkrétních aktivit v rámci projektu:

Bezplatná psychologická poradna vedená Mgr. Evou Krchovou, každé pondělí od 8:00 do 12:00 (začínáme již 4. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 778 542 264

Bezplatná právní poradna vedená Mgr. Iva Svobodová, každé úterý od 13:00 do 17:00

(začínáme již 5. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 725 516 927 nebo na e-mailu: mbeem@seznam.cz

Čtvrteční odpolední besedy, semináře, přednášky či společné akce

Není třeba se nikde předem hlásit, vstup je zdarma.

Program na říjen

  • 5. – 8. října 2017 – Výstava zahrádkářů (ZO ČZS)
  • 12. října 2017 17:00 – 19:00 – Jsem/je normální – častá otázka lidí, kterých se týká jiná sexuální orientace i těch, kteří je vychovali a jejich okolí. Diskuse s lidmi o životních situacích LGBTIQ (gay) života – přednášející Tereza Mikšaníková
  • 19. října 2017  17:00 – 19:00 – Společné čtení – To nejlepší z tvorby Miloše Kratochvíla
  • 25.října 2017 15:00 – 21:00 – Chraníme své zdraví – víme jak – cyklus přednášek první pomoci

Program na listopad

  •  2. listopadu 2017 17:00 – 19:00 – Jak předcházet podzimní depresi – přednášející Mgr. Michela Šorfová
  • 9. listopadu 2017 17:00 – 19:00 – Finanční gramotnost: Rizika půjček spotřebitelských úvěrů – přednášející Bc. Štefan Ďurdík
  • 16. listopadu 2017 17:00 – 19:00 – Jak chutná „svoboda“? – Československo 1989, aneb jak začala revoluce na Východě krajiny: z Košic blíž do Prahy než do Bratislavy. Co se dělo v Československu do a po 17. 11. 1989: ze zákulisí tajných služeb – přednášející první a poslední ředitel Federálního policejního sboru pro kraj Východoslovenský plukovník Rudo Vitkovič. Přednáška bude doplněna video dokumenty.
  • 22. listopadu 2017 15:00 – 19:00 – Chraníme své zdraví – víme jak – cyklus přednášek první pomoci.
  • 23. listopadu 2017 17:00 – 19:00 – Spotřebitelské právo – přednášející Mgr. Josef Václav Martinek

logolink-OP-PPR