Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

V nově adaptované budově Knihovny Horní Počernice bude od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt financovaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.

Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice.  Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Vytvoření prostor kulturně komunitního centra bylo spolufinancováno z fondů EU. Projekt s názvem Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

 

Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na webových stránkách MČ Praha 20 a Místní veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel: 778 452 100, e-mail: lazarova@knihovna-hp.cz

Nabídka konkrétních aktivit v rámci projektu:

  • Bezplatná právní poradna od září 2017
  • Bezplatná psychologická poradna od září 2017

Každý čtvrtek v odpoledních hodinách bude probíhat beseda, seminář, přednáška či společná akce. Zde je aktuální program na září:
7. září 2017 17:00 – 19:00  – Úvod do finanční gramotnosti

  • 14. září 2017 17:00 – 19:00 – Jak hladce zvládnout nástup dítěte do školy nebo školky – přednášející Mgr. Michaela Šorfová
  • 21. září 2017 – 17: – 19:00 – Zážitky z cest po Blízkém východě – cestopisné vyprávění s fotografiemi – přednášející  MgA. Zdeněk Zvonek

logolink-OP-PPR