Kulturně komunitní centrum Horní Počernice

V nově adaptované budově Knihovny Horní Počernice bude od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 realizován projekt financovaný z OP Praha – pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.

Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.

V rámci projektu budou realizovány jednak aktivity, jež podpoří vlastní činnost spolků sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice.  Za druhé se uskuteční osvětové a preventivní aktivity, které pomohou cílovým skupinám řešit nejrůznější životní problémy – bezplatné poradny, besedy, semináře, přednášky a společné akce na témata odpovídající zájmům a potřebám cílových skupin.

Vytvoření prostor kulturně komunitního centra bylo spolufinancováno z fondů EU. Projekt s názvem Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Informace o aktivitách realizovaných v rámci projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na webových stránkách MČ Praha 20 a Místní veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel: 778 452 100, e-mail: lazarova@knihovna-hp.cz

 

Nabídka konkrétních aktivit v rámci projektu:

Bezplatná psychologická poradna vedená Mgr. Evou Krchovou, každé pondělí od 8:00 do 12:00 (začínáme již 4. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 778 542 264

Bezplatná právní poradna vedená JUDr. Miroslavem Blahovcem, každé úterý od 13:00 do 17:00

(začínáme již 5. 9. 2017)

Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu: 725 516 927 nebo na e-mailu: mbeem@seznam.cz

Čtvrteční odpolední besedy, semináře, přednášky či společné akce

Není třeba se nikde předem hlásit, vstup je zdarma.

Program na září:

  1. září 2017 17:00 – 19:00 – Jak správně na rodinné finance – přednášející Bc. Štefan Ďurdík
  2. září 2017 17:00 – 19:00 – Jak hladce zvládnout nástup dítěte do školy nebo školky – přednášející Mgr. Michaela Šorfová
  3. září 2017 – 17: – 19:00 – Zážitky z cest po Blízkém východě – cestopisné vyprávění s fotografiemi – přednášející MgA. Zdeněk Zvonek

Předběžný program na říjen:

  1. – 8. října 2017 – Výstava zahrádkářů (ZO ČZS)
  2. října 2017 – Jsem/je normální – častá otázka lidí, kterých se týká jiná sexuální orientace i těch, kteří je vychovali a jejich okolí. Diskuse s lidmi o životních situacích LGBTIQ (gay) života – přednášející Tereza Mikšaníková
  3. října 2017 – Společné čtení – To nejlepší z tvorby Miloše Kratochvíla

 

logolink-OP-PPR