Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (před 1. říjnem 2016 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).      

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 25. 7. 2017

Číslo VZ: 16/OHS/2017

Svěšeno dne: 8. 8. 2017


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 5 200 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 18.8.2017 bylo zveřejněno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.