Veřejné zakázky

Profil zadavatele:  https://zakazky.pocernice.cz/ Na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky zadávané postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a dále uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, jejichž cena přesahuje 500 000 Kč bez DPH.    

 

 

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 5. 5. 2017

Číslo VZ: 8/OHS/2017

Svěšeno dne: 31. 5. 2017


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 2 450 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa:

Poznámka:
Dne 9.6.2017 bylo zveřejněno rozhodnutí zadavatele  

Vypisuje odbor:

Vyvěšeno dne: 14. 10. 2016

Číslo VZ: 15/OHS/2016

Svěšeno dne: 31. 10. 2016


Stav:
Probíhající

Zad. řízení:
VZ malého rozsahu

Typ:
Malý rozsah

Druh:
Stavební práce

Předpokládaná cena: 700 000 Kč

Vysoutěžená cena:


Dodavatel:

IČ:

Adresa: