Přistavení kontejnerů v roce 2010

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy budou v naší Městské části přistaveny na určená místa kontejnery na bioodpad (listí ,tráva,větve).

U kontejneru bude dozor , který zajistí že bude do kontejneru uložen bioodpad.

Kontejnery budou přistaveny na tato místa:
1. Parkoviště za benzinovou pumpou „Benzina“ vedle Penny (dříve PLUS)
2. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická
3. Křovinovo nám. proti rybníčku

Kontejnery budou přistaveny v sobotu 17.4.2010 v 9.00 – 12.00 hod.

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy budou v naší Městské části přistaveny na určená místa kontejnery na bioodpad (listí ,tráva,větve).

U kontejneru bude dozor , který zajistí že bude do kontejneru uložen bioodpad.

Kontejnery budou přistaveny na tato místa:
1. Parkoviště za benzinovou pumpou „Benzina“ vedle Penny (dříve PLUS)
2. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická
3. Křovinovo nám. proti rybníčku

Kontejnery budou přistaveny v sobotu 17.4.2010 v 9.00 – 12.00 hod.

Píša Jaroslav
Vedoucí odboru MH