Pod povrchem

4.3. 2011  – 14.4. 2011 Výstava studentských prací ateliérů Mediální a didaktické ilustrace a Animované tvorby – Ústav umění a designu Západočeské unverzity v Plzni. Vernisáž 3.4. v 18.00 hodin.