Kontejnery na bioodpad

Kontejnery na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy budou v naší městské části přistaveny na určitá místa kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve).U kontejnerů bude dozor, který zajistí, aby byl odkládán pouze bioodpad.Po naplnění budou kontejnery odvezeny.

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy

budou v naší městské části přistaveny na určitá místa kontejnery na

bioodpad (listí, tráva, větve).U kontejnerů bude dozor, který zajistí, aby

byl odkládán pouze bioodpad.Po naplnění budou kontejnery odvezeny.

Dne 16.4.2011 a 7.5.2011 vždy od 9.00 – 12.00 hod.

stanoviště:

1. Parkoviště za stanicí benzina vedle PENNY (dříve Plus)

2. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická

3. Křovinovo nám. proti rybníčku

 Dne  29.10.2011 a 5.11.2011 vždy od 9.00 – 12.00 hod.

1. Parkoviště za stanicí benzina vedle PENNY (dříve Plus)

2. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická

3. Křovinovo nám. proti rybníčku

4. Sběrný dvůr Chvalkovická