Posílili jsme úklidy obce

Na základě smlouvy mezi naší městskou částí a Úřadem práce nastoupilo od 1.dubna 10 pracovníků na úklid obce.

Na základě smlouvy mezi naší městskou částí a Úřadem práce nastoupilo

od 1.dubna 10 pracovníků na úklid obce.

Pracovníci jsou přiděleni k odboru Místního hospodářství, který zajišťuje jejich využití.

Náklady na tyto pracovníky jsou dotovány v plné výši finančními prostředky z úřadu práce.

Tato nová praxe se velmi osvědčuje .

Posílením místního hospodářství o tyto pracovníky dochází k urychlení úklidových prací

a je zajištován častější úklid veřejných prostranství.

Úklid hlavních chodníků a komunikací po zimě bude ukončen do konce dubna .

Zefektivněním a nasazením těchto nových pracovníků došlo k urychlení úklidu nejméně o 15 dnů.

Od května budou prováděny úklidy chvalských strání, okolí tratě ČD, okrajů lesa a dalších ploch

na které nás naši občané upozorňují.