Zahájení přístavby mateřské školky

Vážené maminky a tatínkové, dovolujeme si Vám alespoň tímto způsobem poskytnout základní informace o právě zahajované přístavbě mateřské školky v Horních Počernicích.

 prezentace_pristavby_ms_chodovicka.pdf

final_harmonogram_emv.pdf

rozhodnuti_o_prideleni_zakazky.pdf

  Vážené maminky a tatínkové,

  dovolujeme si Vám alespoň tímto způsobem poskytnout základní informace o právě zahajované přístavbě mateřské školky v Horních Počernicích. Novostavba bude o půdorysu velikosti cca 70x15m, bude se jednat o tří podlažní objekt s odlehčenou nástavbou 3.NP na „terase“ spodního podlaží, první dvě podlaží budou sloužit pro zřízení 6ti tříd, třetí podlaží bude složeno z kanceláří pro potřeby školky, skladů, šaten pro personál a dvou bytových jednotek. Objekt je propojen krytým proskleným koridorem se stávající budovou školky, resp. společnou kuchyní, jejíž kapacita bude navýšena až na požadovaných 350 – 400 jídel, pro budoucí potřeby areálu mateřských školek. Zpracované dispoziční a hmotové řešení vychází z možností daného místa. Variantně zpracovaný vnější plášť domu přiznává základní nosnou betonovou konstrukci, barevně se zde opakuje vnitřní rozdělení na 6 tříd mateřské školy, uplatněné v barvě stěn chodby se vstupy do jednotlivých tříd a dále v interiéru. Prostory jsou vylehčeny prosklenými prosvětlujícími pásy v dělících stěnách pod stropem místností. V jednoduchém obdélníkovém půdorysu tříd je navržena část “ herny“ pro denní vyžití a „ložnice“ pro poobědní odpočinek dětí.  Jednoduchý půdorys třídy zároveň umožňuje její využití pro výuku I. stupně základní školy, v případě budoucí potřeby (až 3 třídy v souvislosti s nárazově kolísajícím počtem dětí v jednotlivých ročnících). Přístup do budovy je veden po rampě od společného parkoviště pro školská zařízení. Součástí projektu je i rekonstrukce stávající kotelny – výměníkové stanice tak, aby výkonově pokryla potřebu ÚT, ohřev TÚV pro nově přistavovaný objekt a případně ohřev pro klimatizační jednotku vývařovny.

S pozdravem vedoucí OHSaI

Ing.arch.H.Pochamnnová