Pražská muzejní noc na Chvalském zámku

Pražská muzejní noc na Chvalském zámku

Program:

<!–
@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }
P { margin-bottom: 0.21cm }
–>

19,00 otevření zámku

20,15 – 21,15 setkání s
autorem Zdeňkem Hajným u příležitosti výstavy
„Krajiny jenom tušené“

21,15 vystoupení
divadelního souboru Animatas: „Jak ohnivé žínky
sekají latinu“

Site specific fireshow s prvky
nonverbálního a komediálního divadla
připravené speciálně pro Muzejní noc na
Chvalském Zámku.

22,10 komentovaná
prohlídka zámku

23,10 vystoupení
divadelního souboru Animatas: „Jak ohnivé žínky
sekají latinu“

Site
specific fireshow s prvky nonverbálního a komediálního
divadla p
řipravené
speciáln
ěpro Muzejní noc na Chvalském Zámku.

23,45 půlnoční komentovaná
prohlídka zámku