Zdeněk Hajný – Krajiny jenom tušené

Výstava obrazů tohoto populárního malíře bude zahájena 1.6. v 18.00 hodin, zveme Vás na vernisáž

Tvorbu Zdeňka Hajného je možno považovat za jednu z nejoriginálnějších
projevů současného českého malířství. Zdeněk Hajný ve svém díle nezapře
svoji původní profesi psychologa. Jeho obrazy jsou využívány i jako
terapeutická pomůcka při léčbě „nemocí duše“, experimentuje v oblasti
mimosmyslového působení obrazů na diváka. Malířské tvorbě se intenzivně
věnuje téměř 30 let a za tuto dobu si dokázal vytvořit skutečné velké
renomé nejen doma, ale i v zahraničí, jak i potvrzuje bohatá výstavní
činnost. V roce 1994 otevřel unikátní Galerii Cesty ke světlu ve svém
rodinném domě na pražském Chodově jako zároveň místo pravidelného
setkávání lidí, kteří vnímají nedostatek duchovního a filozofického
rozměru dnešní doby. S tvorbou Z. Hajného je však možno se i setkat v
architektuře, podílel se na výzdobě několika kostelů na Slovensku. V
jeho případě skutečně v plném rozsahu platí, že obraz kultivuje diváka,
nutí ho k zamyšlení nad světem, jeho podstatou, zklidňuje jeho mysl a
otevírá mu dveře k poznání vlastní duše.