Kontejnery na elektrozařízení – zkušební projekt

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí rozjíždí v Praze zkušební projekt rozmístění kontejnerů na sběr drobného elektrozařízení, a to z důvodu zvýšení efektivity třídění drobných elektrozařízení.V naší městské části bylo vybráno stanoviště v ulicí Mezilesí u nákupního střediska Penny. Celkově se v celé Praze zkušebně rozmístilo 20 kontejnerů.

 Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí  rozjíždí v Praze zkušební projekt rozmístění kontejnerů na sběr drobného elektrozařízení, a to z důvodu zvýšení efektivity třídění drobných elektrozařízení.V naší městské části bylo vybráno  stanoviště v ulicí Mezilesí u nákupního střediska Penny. Celkově se v celé Praze  zkušebně  rozmístilo 20 kontejnerů. Celá akce je organizována ve spolupráci  s kolektivním systémem ASEKOL, s.r.o. a svozovou společností Pražské služby, a.s. Zkušební provoz bude realizován po dobu 3 měsíců, a to od 13.6.2011 do 12.9.2011. Svoz kontejnerů určených ke sběru drobných elektrozařízení bude probíhat 1x měsíčně a bude jej provádět společnost Pražské služby, a.s. Veškeré náklady týkající se pořízení kontejnerů, jejich svoz a zpracování hradí kolektivní systém ASEKOL, s.r.o.

  Kontejnery mají jasně červenou barvu a občané mohou do nich odložit drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony, elektrické hračky, žehličky, varné konvice a jiná drobná elektrozařízení. Kontejnery jsou navíc uvnitř vybaveny malou nádobou určenou pro sběr baterií.

   Do těchto kontejnerů  naopak nepatří televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné zářivky, velké a malé domácí spotřebiče (např. lednice, pračky, myčky apod. Tyto  domácí spotřebiče lze odevzdat na sběrném dvoře Chvalkovická ul. 3.