Výstavba kanalizace ve Svépravicích

V červenci 2011 bude zahájena výstavba kanalizace v oblasti Svépravic severně nad Božanovskou v ulicích: Božanovská, Domkovská, Podůlší, Zdoňovská, Všelipská, V Dílcích, Zájezdní, Hřídelecká, Kalvodova, Češovská, Kramolná, Javornická, Lipí,
Jeřická, Chvalkovická, Trní a Na Pozorce.

V červenci 2011 bude zahájena výstavba kanalizace v oblasti Svépravic severně nad

Božanovskou v ulicích: Božanovská, Domkovská, Podůlší, Zdoňovská, Všelipská,

V Dílcích, Zájezdní, Hřídelecká, Kalvodova, Češovská, Kramolná, Javornická, Lipí,Jeřická, Chvalkovická, Trní a Na Pozorce.

Investorem stavby je hl. m. Praha zastoupená Odborem městského investora (OMI)

Zhotovitelem stavby jejíž náklady činí 99 599 tis. Kč bez DPH je firma EKIS s.r.o.

Doba výstavby je 539 dní a stavba bude dokončena do prosince 2012.

Od 11.7.2011 do 30.9.2011 bude provedena kanalizace v ul. Božanovská (úsek Domkovská

– Zdoňovská).

V září bude zahájena kanalizace v dolní části ulice Domkovské v úseku (Božanovská

– V Dílcích).

O dalším postupu prací Vás budeme okamžitě informovat po obdržení dalších informací

od investora v dalším čísle HPZ.

Majitelé přilehlých nemovitostí si musí pro realizaci vlastní přípojky zajistit:

– projekt kanalizační přípojky

– vyjádření PVK (Pražské vodovody a kanalizace) k projektu.

– podání žádosti o územní souhlas na předepsaném formuláři odboru výstavby MČ Praha 20.

Současně budou postupně v průběhu výstavby svolávány schůzky na úřadu MČ Praha 20

za účasti investora, dodavatele,zástupců  MČ a majitelů nemovitostí k upřesnění informací

o zahajování dalších úseků a koordinaci při výstavbě řadů a přípojek.

Píša Jaroslav

Vedoucí odboru MH

Nová informace k zahájení výstavby kanalizace.
Investor hl.m. Praha oznámil, že současně se zahájením prací v ulici Božanovské bude od 11.7.2011 zahájena výstavba kanalizace také v oblasti ulic:
1. Češovská
2. Kalvodova
3. Jívanská a Javornická

Stavba kanalizace v těchto ulicích bude postupovat dle výše uvedeného pořadí a bude dokončena do konce letošního roku.