Koncert – Jožka Šmukař a cimbálová muzika

Chvalská triáda – koncerty na zámeckém nádvoří

Posezení u vína a cimbálové muziky s Jožkou Šmukařem

Koncert Jožky Šmukaře s cimbálovou muzikou
proběhne 18. září v 17.00 hod. zároveň s akcí Svatoludmilská pouť, která bude
probíhat v areálu Chvalské tvrze. Sezení během koncertu bude u stolů.

Vstupné v předprodeji i na místě 150,-*

Rezervace vstupenek na tel.: 281 860 130

* v prodeji pouze 100 vstupenek