Přistavení kontejnerů na bioodpad

Přistavení kontejnerů na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy budou v naší Městské části přistaveny na určená místa kontejnery na bioodpad (listí ,tráva,větve).

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy budou v naší Městské části

přistaveny na určená místa kontejnery na bioodpad (listí ,tráva,větve).

U kontejneru bude dozor , který zajistí že bude do kontejneru uložen bioodpad.

V SOBOTU 29.10.2011 a 5.11.2011 od 9.00 hod – 12.00 hod.

 budou kontejnery přistaveny na tato místa:           

1. Parkoviště za benzinovou pumpou „Benzina“ vedle Penny (dříve PLUS)

2. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická

3. Křovinovo nám. proti rybníčku

4. Sběrný dvůr Chvalkovická

Po naplnění budou kontejnery odvezeny