Odchyt toulavých koček ve dnech 3.9. – 4.9.2011

O z n á m e n í

Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 oznamuje, že dne 03. 09 – 04. 09. 2011 bude proveden odchyt toulavých koček na veřejném prostranství v ulici Běluňská v okolí domu čp. 255/61 (rohový dům u křižovatky ulic Běluňská – Hrdoňovická). Odchyt bude provádět odchytová služba Městské policie, útulek Dolní Měcholupy. V zájmu úspěšnosti odchytu, žádáme občany, aby před zahájením odchytu a po dobu jeho provádění kočky volně žijící v uvedené lokalitě nekrmili, neplašili je a nedotýkali se rozmístěných odchytových klecí! Doporučujeme občanům, aby v uvedeném termínu nevypouštěli své vlastní kočky do místa odchytu, případně, aby je vhodným způsobem označili. Odchycené kočky budou vykastrovány, zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, případně dále veterinárně ošetřeny, navakcinovány a označeny tetováním. Po povinném pobytu v karanténě útulku pak budou tyto kočky v souladu s metodickým pokynem č. 3/1995 Státní veterinární správy ČR vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.

                                                                               

Ing. Jiří Procházka

vedoucí odboru ŽPD