Poslední možnost navštívení expozice první dámy české grafiky Ludmily Jiřincové 18.9. 2011

nic18.9. 2011 bude poslední den, kdy můžete na Chvalském zámku
navštívit expozici Národního muzea o Ludmile Jiřincové a rekonstrukci
jejího ateliéru