Zkušební projekt uzamčení kontejnerů na papír

Zkušební projekt uzamčení kontejnerů na papír

Od 21.11.budou modré kontejnery na stanovištích separovaného odpadu na čtrnáct dní opatřeny zámkem. Nepůjde tedy odklopit celé víko a vhazovat papír půjde pouze vrchním otvorem ve víku.

  MHMP,  odbor ochrany prostředí, ve spolupráci s naší MČ bude zkoušet od 21.11.2011 v průběhu cca 14-ti dní systém sběru papíru při uzamčených nádobách na papír.

  Pražské služby, a.s. budou  zjišťovat váhový rozdíl v množství sebraného papíru před uzamčením a po něm. U těchto stanovišť bude pravidelně sledována účinnost zabezpečení, čistota a využitelnost.

   Děje se tak z důvodu vykrádání kontejnerů se starým papírem, jehož cena ve sběrných surovinách roste a Praha tak přichází o nemalé finanční prostředky získané z prodeje tohoto papíru. Lidé, kteří si vybíráním papíru z kontejnerů a jeho převážením do sběren přivydělávají, často netuší, že se dopouštějí přestupku. Na místě mohou dostat až tisícikorunovou pokutu.

   Zkušební projekt bude následně vyhodnocen a získané podklady budou použity k realizaci opatření zamezujícímu vykrádání nádob.

  Všechny občany žádáme o shovívavost a trpělivost při vhazování pouze vrchním otvorem ve víku. Určitě nepřestávejte třídit odpad .