Jednosměrný provoz v ulici Stoliňská

Vzhledem k množícím se kolizním situacím v ranních a odpoledních špičkách před ZŠ Stoliňská, kam rodiče přiváželi své děti, bylo navrženo řešení zjednosměrnění této komunikace ve směru od ul. Náchodská až po křižovatku s ul. Šplechnerova.

Vzhledem k množícím se kolizním situacím v ranních a odpoledních špičkách před ZŠ Stoliňská, kam rodiče přiváželi své děti, bylo navrženo řešení zjednosměrnění této komunikace ve směru od ul. Náchodská až po křižovatku s ul. Šplechnerova. Tímto opatřením má dojít ke zklidnění dopravy v okolí školy, zabezpečení pohodlnějšího a bezpečnějšího parkování (vznikne cca 10 nových parkovacích stání), zajištění větší bezpečnosti pro chodce a cyklisty, ale hlavně dětí pohybujících se v okolí základní školy.

Jízdní směr od ul. Náchodská dolů k ul. Hartenberská byl volen z toho důvodu, že většina rodičů přivážející své děti přijíždí po ul. Náchodské, jakožto komunikaci vyšší třídy, a v opačném případě výjezdu do ul. Náchodská není dostatečný rozhled do křižovatky, absence SSZ a vysoká hustota dopravního proudu na ul. Náchodská by způsobilo tvoření kongescí (dopravní zácpa) při výjezdu do této ulice.

Při návrhu úprav dopravního značení bylo myšleno i na to že tento úsek ulice Stoliňská je součástí cyklotrasy, a tudíž bude zachován a příslušnými dopravními značkami ošetřen provoz cyklistů v protisměru.

Tento návrh byl v konzultován Ing. Květoslavem Syrovým, členem Komise Rady hl. m. Prahy pro cyklistickou dopravu a realizátorem projektu Bezpečné cesty do školy pro rok 2011. Cílem projektu je zvýšení dopravní bezpečnosti v okolí ZŠ Stoliňská, podpora udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole), snížení provozu v okolí škol a tím i zlepšení životního prostředí v okolí škol.

stolinska_1_2.jpg

stolinska_2_2.jpg

verejna_vyhlaska_stolinska.pdf