Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stánků a ploch na akci Čarodějnice 2012

Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stánků a ploch na akci Čarodějnice 2012

1. Počet a specifikace prodejních míst.

—————————————————-

Počet prodejních míst zůstane zachován jako v předchozích letech a nebude navyšován.

Chvalský zámek určuje níže uvedené možné nabídkové ceny s tím, že preferovány budou nabídky vyšší než minimální možná cena.

Nabídka pronájmů s minimálními možnými cenami:

a) prodejní stánky MČ – 10 ks

– minimální možná cena s elektřinou 2.400,- Kč vč. DPH nebo vyšší

– minimální možná cena bez elektřiny 1.800,- Kč vč. DPH nebo vyšší (pouze světlo)

b) stánky MČ pro neziskové organizace – 2 ks – výběr Chvalský zámek

c) karavany – prodejní stánky s občerstvením:

– závazné bude sdělit přesnou šířku prodejní plochy, na kterou zájemce vystaví nabídku

– velikost do 5 bm prodejní plochy cena 5.355 + 500,- Kč elektřina, za každý započatý metr nad 5 bm – 1000 Kč vč. DPH

– velikost do 3 bm prodejní plochy cena 2.500 + 500,- Kč elektřina

d) prodejní pulty: 500,- Kč za každý započatý 1 bm prodejní plochy (stolečky, balonky atd.)

e) kolotoče, houpačky a střelnice (vyhrazená plocha 1/2 parkoviště za stodolou)

– bez elektřiny 12.000,-Kč + 1.000,-Kč elektřina

f) pronájem nádvoří Chvalského zámku – menší atrakce pro děti typu
vozítka na elektrický pohon apod. – cena za 1 h – 4 200 Kč vč. DPH, cena
za půlden (6 hodin) – 8400 Kč vč. DPH, cena za den (8-12 hodin trvání) –
12 000 Kč vč. DPH. Jedná se o základní ceny, lze nabídnout vyšší.

2. Nabídky vyhodnocuje komise pro Čarodějnice 2012 ve složení:

Hana Moravcová, starostka

Mgr. Alena Štrobová, radní

Ing. Kateřina Lusková, tajemnice úřadu

Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Ing. Miroslav Horyna, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

Ing. Jaroslav Píša, vedoucí odboru místního hospodářství

Jana Ryšavá, pracovnice odboru místního hospodářství

Mgr. Barbora Zálohová, o.s. MUM, rodinné centrum.

3. Kritériem výběru je cena nabídky nad minimální možnou cenu. Na
pronájem stánků není právní nárok. Vyhlašovatel si vyhrazujeprávo i bez
uvedení důvodu nevybrat nabídku uchazeče, a to zejména zdůvodu
nevyhovujícího sortimentu, stejného či podobného zboží či služeb apod.

4. Uzávěrka nabídek – do 20. 2. 2012 do 16.00 hod.

5. Nabídky v písemné podobě, v zalepené obálce s označením ČARODĚJNICE
2012 – Pronájmy stánků a ploch, přijímá recepce Chvalského zámku, Na
Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9, denně od 9 do 16.30 hod.

K nabídce je nutné uvést název subjektu, sídlo, IČ a DIČ, typ stánku,
typ nabízeného zboží, závazně šířku plochy, nabídkovou cenu a veškeré
kontaktní údaje (osoba, telefon, mobil, e-mail).