Školení ISPOP

Školení ISPOP
P O Z V Á N K A

na

ŠKOLENÍ- pondělí 6. 2. 2012

Název: Způsob ohlašování za rok 2011 přes systém ISPOP (odpady)

Pořádá: Agentura CENIA ve spolupráci s  MHMP, Odborem Ochrany Prostředí, odd. integrov. povolování a odpad. hospodářství

I. Turnus:

Termín: 6.02.2012

Místnost: Velká zasedací místnost, MHMP,  Mariánské náměstí 2, Praha 1

Začátek:  09:00

Prezence: 08:45 – 9:00

Vlastní školení: 09:00 – 11:30

II. Turnus:

Termín: 6.02.2012

Místnost: Velká zasedací místnost, MHMP,  Mariánské náměstí 2, Praha 1

Začátek:  13:00

Prezence: 12:45 – 13:00

Vlastní školení: 13:00 – 15:30

Obsah školení:

•    ISPOP –  Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností

•    Ohlašování prostřednictvím ISPOP

•    Způsoby ohlašování

•    Tvorba hlášení 

•    Autorizace dokumentů

•    Zmocnění

Přihlášení na školení v daném turnusu lze od 19.1.2012 na adrese: http://www.cenia.cz/web/seminare/sispop2012.nsf/120206Praha2012?OpenPage

Kontakty:

Za CENIA :  www.CENIA.cz

za MHMP OOP:  Ing. Barbora Žižková, tel.: 236 00 4386, email: barbora.zizkova@praha.eu

Ing. Andrea Červenková, tel.: 236 00 4220, email: andrea.cervenkova@praha.eu