Sociální reforma

Sociální reforma

Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR.

Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti.

Vaše nejbližší Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR najdete na adrese Jívanská 635, (budova, kde rovněž sídlí odbor sociálních věcí a školství). Kontaktní telefon na pracoviště, které od 1.1. 2012 vyplácí nepojistné dávky sociální ochrany, t.j. dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a dávky pro osoby zdravotně postižené je: 950 178 975.