Sdělení o změně názvu Městské veterinární správy

Informace o změně právního postavení Městské veterinární správy v Praze a o novelizovaném znění § 21 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, viz. příloha

sdeleni_mestske_veterinarni_spravy.pdf