Oslavy Dne Země V Horních Počernicích

Oslavy Dne Země V Horních Počernicích

Na území MČ Praha 20 se oslavy svátku Den Země uskuteční 4.5.2012 v prostoru před ZŠ Ratibořická. Začátek akce je plánován na 10,00 hodin a konec v 18,00 hodin.

       Na území MČ Praha 20 se oslavy svátku Den Země  uskuteční 4.5.2012 v prostoru před ZŠ Ratibořická. Začátek akce je plánován na 10,00 hodin a konec v 18,00 hodin.

Vedle tématiky odpadů, jejich třídění, recyklace a následného využití budou  občané seznámeni s ukázkami sběrných nádob a svozové techniky. Nebude opomenuta ani problematika zeleně, lesních porostů či cyklostezek. Do programu budou zařazeny hry a soutěže pro děti. K dispozici budou zdarma různé letáky, informační materiály,  tištěné hry a plakáty.

    Vedle tématiky odpadů, zeleně, ekologie bude kampaň zaměřena i na další oblast jež se týká problematiky životního prostředí. Letošní rok byl OSN vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny, a tak je přislíbena ukázka elektromobilu nebo elektroskůtru.

           Svátek Den Země, který připadá na 24. dubna   je mezinárodním svátkem životního prostředí, jehož cílem je upozornit obyvatele planety na dopady civilizačních procesů na životní prostředí a zároveň hledat cestu k nápravě. Tento svátek byl  poprvé  slaven v roce 1970 v USA a  dnes ho slaví již 175 států světa.

U příležitosti oslav tohoto svátku připravuje odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi informační kampaň pro veřejnost k problematice odpadů, ochrany životního prostředí, zdravého životního stylu atd.

     Ve spolupráci  odboru sociálních věcí a školství s počernickými školami  bude zajištěna  prezentace činnosti škol v oblasti ekologické výchovy.

Zveme všechny přijďte se poučit i pobavit.

plakat_den_zeme_2012_v3b.pdf