PTÁK OHNIVÁK

PTÁK OHNIVÁK

Víkendová pohádka v Divadle v přírodě

premiéra
pátek 18.5. v 21.00

reprízy
sobota 19.5. v 17.00 a 21.00, neděle 20.5. v 17.00

 

Režie: Zdena
Víznerová,
Olga Šmejkalová

Technická
spolupráce: Mirek Novák, Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž, Tomáš
Urban

Kostýmy: Eva
Bartoňová

Hudební
spolupráce: Iva Ptáčková

O tom, jak
lištička prince k ptáku Ohniváku dovedla a jak se i její
zásluhou oženil. V jednom království rostla zlatá jablka, jenže
na ně v noci někdo chodil. Nebyl to ale ledajaký zloděj, byl to
kouzelný pták. Panu králi to dělalo velké starosti, a tak se
princ rozhodl s pomocí chytré lišky ptáka získat. Vydal se
proto na cestu, na níž získal nejen Ptáka Ohniváka, ale i
krásnou dceru lesní královny Lesanku.

Hraje dětský
divadelní soubor Počerníčci