Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách (přehled prázdnin + zajištění provozu ve ŠD)

Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách (přehled prázdnin + zajištění provozu ve ŠD)

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 přeje všem žákům základních škol mnoho úspěchů v novém školním roce 2012/2013 a zveřejňuje pro ně a jejich rodiče informace o organizaci školního roku.

alt : organizace.pdf