Přistavení kontejneru na bio 2012

Přistavení kontejneru na bio 2012

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m.Prahy budou v naší m.č. přistaveny

na určená místa kontejnery na bioodpad.

Kde a kdy budou kontejnery přistaveny?

1. Parkoviště za benzinovou pumpou Benzina vedle PENNY

2. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická

3. Křovinovo nám. proti rybníčku

v neděli 30.9.2012 v 9.00 – 12.00 hod.

v neděli 28.10.2012  ve 13.00 – 16.00 hod.

v sobotu 3.11.2012 v 9.00 – 12.00 hod.

v sobotu 17.11.2012 v 9.00 – 12.00 hod.

Jana Ryšavá , OMH