Den zdraví na zámku

Den zdraví na zámku

Srdečně vás zveme na přednášky odborníků z oblasti bezpečnosti potravin a prevence onemocnění z potravin, které se uskuteční v pondělí 15. října 2012 v 16 hodin v sále Chvalského zámku. Vstup na přednášky pro veřejnost zdarma.

Srdečně vás zveme na přednášky odborníků z oblasti bezpečnosti potravin a prevence onemocnění z potravin, které se uskuteční v pondělí 15. října 2012 v 16 hodin v sále Chvalského zámku. Vstup na přednášky pro veřejnost zdarma.Téma přednášek:

Bezpečnost potravin v ČR

Přednášející Olaf Deutsch z Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR vysvětlí fungování centra a jeho zaměření na spotřebitele, seznámí vás s webovými aplikacemi, kde lze získat informace o bezpečných potravinách a riziku z potravin a podá informace o výukovém programu „Výživa ve výchově ke zdraví“.

Prevence onemocnění z potravin

Přednášející MUDr. Jolana Rambousková, CSc. ze 3. lékařské fakulty UK nabídne nejmodernější výživová doporučení. Dozvíte se, jak se vyvarovat nákaz a otrav z potravin a o možnostech prevence.

Po celý den bude na zámku otevřen infostánek Informačního centra bezpečnosti potravin, kdy vám přítomný odborník zodpoví dotazy a nabídne informační materiály.