Osvětlení v lokalitě ul. Zárybnická, Ke Starým rybníkům

Osvětlení v lokalitě ul. Zárybnická, Ke Starým rybníkům

Informace pro obyvatele Horních Počernic – kauza odpojení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Zárybnická, Ke Starým rybníkům

Informace pro obyvatele Horních Počernic – kauza odpojení veřejného osvětlení v lokalitě ul. Zárybnická, Ke Starým rybníkům

Dne 22.6.2012 obdržel ÚMČ Praha 20 oznámení od Eltodo – Citelum s.r.o. o neplnění závazků provozu a údržby veřejného osvětlení společnosti Česká nemovitostní a.s. v ulici Zárybnické. Z tohoto důvodu mělo dojít k odpojení uvedeného osvětlení ke dni 30.6.2012.

O této skutečnosti dne 26.6.2012 ÚMČ Praha 20 informoval obyvatele dané lokality dopisem starostky.

Dne 11.7.2012 obdržela radnice dopis od České nemovitostní, a.s. o odpojení veřejného osvětlení v ulicích Zárybnická a Ke Starým rybníkům z důvodu nepřevzetí veřejného osvětlení Odborem majetku magistrátu. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 zaslal společnosti Česká nemovitostní, a.s. Výzvu k upuštění od záměru ukončení provozu a údržby veřejného osvětlení. Do dnešní doby Česká nemovitostní, a.s. nereagovala.

Dalším krokem radnice bylo vyžádání konzultace u ředitele odboru majetku MHMP, jak účinně postupovat proti investorům a developerům, aby k podobným událostem nedocházelo.

Při jednání byl Ing. Radek Svoboda, ředitel odboru majetku MHMP požádán o pomoc při řešení této situace.

Dále bylo zjištěno, že Česká nemovitostní, a.s. nepředala ani komunikace, tudíž nemůže předat veřejné osvětlení. O předání  sítí nemáme žádné informace.

Od července do září informovala starostka MČ Praha 20 zastupitelku Zuzanu Foglarovou, vždy na základě jejího dotazu na stav této kauzy.

Současně paní starostka žádala paní zastupitelku Foglarovou o iniciativu obyvatel zmíněné lokality na podporu řešení problému na MHMP.

Další informace případně přinese jednání starostky MČ Praha 20 se zástupci společnosti Česká nemovitostní, a.s., které je svolané  dne 12.10.2012. Česká nemovitostní, a.s. dne 11.10.2012 na urgence úřadu o potvrzení schůzky tuto schůzku zrušila.

Náhradní termín bude oznámen.