Přijďte na společnou diskusi nad tvorbou „Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“

Přijďte na společnou diskusi nad tvorbou „Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“
    Zveme Vás na schůzky občanů jednotlivých lokalit naší městské části, se zpracovateli „Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“. Úkolem těchto schůzek je společná diskuse nad potřebami daného místa, stanovení nejdůležitějších úkolů, pořadí jejich řešení apod. Diskuse bude nejen za účasti zástupců firmy Finančního poradenství, s.r.o., která pro nás plán zpracovává, ale    i za přítomnosti zástupců vedení radnice MČ, vedoucích odborů ÚMČ a všech dalších zastupitelů, členů komisí a sdružení, kteří se budou chtít podílet na této diskusi.

       Pokud se chcete podílet i Vy, vyberte si lokalitu, která Vás zajímá a přijďte.Těšíme se na společnou práci nad tvorbou a řešením budoucích úkolů, které budou vycházet z konkrétních Vašich potřeb. Zvolte si z uvedených termínů právě ten Váš. Schůzky budou probíhat vždy od 18.00 hodin 

9. 10. 2012 – Čertousy                              Hotel Čertousy (Galerie kavárna)

11. 10. 2012 – Svépravice                          ZŠ Spojenců

15. 10. 2012 – Horní Počernice – východ   KC Domeček

16. 10. 2012 – Horní Počernice                  ZŠ Ratibořická

22. 10. 2012 – Horní Počernice – sever     KC Domeček

23. 10. 2012 – Chvaly                                 Chvalský zámek – obřadní místnost