Dny otevřených dveří v základních školách

Dny otevřených dveří v základních školách

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 zve srdečně rodiče s dětmi na dny otevřených dveří základních škol v Horních Počernicích.

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 zve srdečně rodiče s dětmi na dny otevřených

dveří základních škol v Horních Počernicích, které se konají v následujících termínech:

ZŠ Ratibořická 1700

dne 10.12.2012 od 10 do 17 hodin

– ZŠ Stoliňská 823

ve dnech 10. – 13.12.2012 od 8 do 15 hodin

Škola nanečisto: od 10.12. – 14.12.2012 od 15 do 16 hodin

Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky – nezávazná příprava na školu. Přihlášky elektronickou formou.

– FZŠ Chodovická 2250

dne 17.12.2012 od 14 do 17 hodin

– ZŠ Spojenců 1408

dne 12.12.2012 od 13 do17:30 hodin

Rodiče i budoucí prvňáčci si při dnech otevřených dveří mohou prohlédnout prostory školy a pozorovat průběh hodiny jako prezentaci všech dovedností, které již prvňáčci školního
roku 2012/2013 získali.

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Městská část – školy v městské části“.

                       

                                                                                                                Helena Víchová

                                                                                         odbor sociálních věcí a školství