Pošta Horní Počernice

Pošta Horní Počernice

MČ Praha 20 si je vědoma problémů, které vycházejí ze stávajícího umístění budovy České pošty v ul. Náchodská, které neumožňuje provedení takového rozsahu stavebních úprav, které by umožnily zajištění provozu způsobem odpovídajícímu spádovému území této pobočky. Z tohoto důvodu uzavřela MČ Praha 20 Smlouvu o spolupráci se společností Blooman Development s.r.o. zavazující tuto společnost v rámci jejího podílu na rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti MČ Praha 20 realizovat výstavbu nového objektu České pošty, v lokalitě při ulici Mezilesí. Výběr lokality vycházel z požadavku kladené na objekty veřejné infrastruktury, souladu s územním plánem a v neposlední řadě bylo nutno volit pro umístění stavby pozemky ve vlastnictví MČ Praha 20, z důvodu transparentnosti majetkoprávních vztahů. Tento týden byla předložena definitivní verze studie nové budovy, která byla odsouhlasena Českou poštou a v současné době se zpracovává projektová dokumentace pro projednání v územním řízení. Projektová dokumentace pro projednání v územním řízení musí být doložena kladnými stanovisky, mimo jiné, všech dotčených orgánů státní správy na úseku ( hygieny, požární ochrany ,dopravy,…. ), bez kterých řízení nelze zahájit. Vlastní projednání umístění stavby bude veřejné, kdy všichni účastníci řízení mají právo se tohoto projednání zúčastnit a předložit svoje námitky. Předpokládaný termín projednání v územním řízení je v průběhu I. čtvrtletí 2013.

MČ Praha 20 si je vědoma problémů, které vycházejí ze stávajícího umístění budovy České pošty v ul. Náchodská, které neumožňuje provedení takového rozsahu stavebních úprav, které by umožnily zajištění provozu způsobem odpovídajícímu spádovému území této pobočky. Z tohoto důvodu uzavřela MČ Praha 20 Smlouvu o spolupráci se společností Blooman Development s.r.o. zavazující tuto společnost v rámci jejího podílu na rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti MČ Praha 20 realizovat výstavbu nového objektu České pošty, v lokalitě při ulici Mezilesí. Výběr lokality vycházel z požadavku kladené na objekty veřejné infrastruktury, souladu s územním plánem a v neposlední řadě bylo nutno volit pro umístění stavby pozemky ve vlastnictví MČ Praha 20,  z důvodu transparentnosti majetkoprávních vztahů. Tento týden byla předložena definitivní verze studie nové budovy, která byla odsouhlasena Českou poštou a v současné době se zpracovává projektová dokumentace pro projednání v územním řízení. Projektová dokumentace pro projednání v územním řízení musí být doložena kladnými stanovisky, mimo jiné, všech dotčených orgánů státní správy na úseku ( hygieny, požární ochrany, dopravy,…. ), bez kterých řízení nelze zahájit.  Vlastní projednání umístění stavby bude veřejné, kdy všichni účastníci řízení mají právo se tohoto projednání zúčastnit a předložit svoje námitky. Předpokládaný termín projednání v územním řízení je v průběhu I. čtvrtletí 2013.

studie_ceska_posta_hp_121113_1.pdf