Zápis do prvních tříd základních škol

Zápis do prvních tříd základních škol

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních tříd základních škol v Horních Počernicích pro školní rok 2013/2014.

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních

tříd základních škol v Horních Počernicích pro školní rok 2013/2014.

Zápis bude probíhat ve všech školách v termínu:

15. a 16. ledna 2013 od 13:00 do 17:00 hodin

– ZŠ Ratibořická 1700

– ZŠ Stoliňská 823

– FZŠ Chodovická 2250

– ZŠ Spojenců 1408

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve všech základních školách v Horních Počernicích.

Pro školní rok 2013/2014 budou zapisovány děti, které k 31.8.2013 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském průkazu rodičů).

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, §31 odst.1.

______________________________________________________________________________________________________

Prázdniny ve II.pololetí školního roku 2012/2013

Ve všech základních školách v Horních Počernicích jsou prázdniny v následujících termínech:

– Jednodenní pololetní prázdniny 1. února 2013

– Jarní prázdniny pro Prahu 9   18. – 24. února 2013

– Velikonoční prázdniny 28. – 29. března 2013

– Hlavní prázdniny 29. června (sobota) – 1. září (neděle) 2013

Podrobné informace o jednotlivých školách a školských obvodech najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice „Městská část – Školy v MČ“.

                                                                                                                              Helena Víchová

                                                                                                       odbor sociálních věcí a školství