Prováděcí předpisy k novelizovanému znění stavebního zákona

Prováděcí předpisy k novelizovanému znění stavebního zákona

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrhy nových znění prováděcích vyhlášek k novelizovanému stavebnímu zákonu.

Ačkoliv tzv. velká novela stavebního zákona je již od 1.1.2013 účinná, prováděcí vyhlášky k němu  stále ještě nejsou všechny novelizované. Pro žadatele je mimo jiné nepříjemné, že ještě oficiálně neexistují nové formuláře žádostí, neboť dosud platné formuláře prakticky nelze v souvislosti s novelou stavebního zákona použít.

Ministerstvo na svých webových stránkách http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Novela-stavebniho-zakona/Provadeci-vyhlasky/Informace-k-provadecim-vyhlaskam-ke-stavebnimu-zak alespoň zveřejnilo navrhovaná (pracovní) znění těchto vyhlášek. Nové podoby formulářů lze pak najít pod připravovaným zněním vyhlášky č. 503/2006 Sb., která by v budoucnu měla koncentrovat všechny formuláře předepsané pro žádosti podle stavebního zákona.

Odbor výstavby a územního rozvoje žádá všechny žadatele, aby do oficiálního vydání všech prováděcích vyhlášek používali pracovní znění nových formulářů tak, jak je Ministerstvo zveřejnilo v rámci pracovního znění nové podoby vyhlášky č. 503/2006 na této adrese: http://www.mmr.cz/getmedia/8065bf97-b32a-47c4-924b-57f2be729679/503_9_ledna2013srovnavaci-text.pdf

Pracovní znění formulářů žádostí budou samozřejmě na vyžádání k dispozici i přímo na odboru výstavby a územního rozvoje.