Výběrové řízení na organizátora akce Čarodějnice 2013

Výběrové řízení na organizátora akce Čarodějnice 2013

Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora tradiční a oblíbené kulturní akce Čarodějnice 2013, která se koná dne 30. 4. 2013 v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.

Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora tradiční a oblíbené kulturní akce Čarodějnice 2013, která se koná dne 30. 4. 2013 v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.

Zkrácené požadavky na organizátora akce (pozor, vyžádejte si detailní podmínky):

1. zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00 hod.

2. zajistit moderátora/skupinu/klauna na odpolední program od 14 hod.

3. zajistit ozvučení, osvětlení akce, v případě potřeby i pódium

4. zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23 do 24 hod.

5. zajistit ohňostroj v délce trvání 10 min.

6. předložit celkový rozpočet akce

7. předložit reference

Detailní podmínky výběrového řízení zde

nebo na e-mailu:
alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz

Případné dotazy na tel. 281 865 763.

Uzávěrka přihlášek 22. 2. 2013 v 16 hod v písemné formě, v zalepené obálce s nápisem „Čarodějnice 2013 – organizátor“ a nápisem „NEOTVÍRAT“ na recepci Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9.