Přistavení kontejnerů na Bioodpad

Přistavení kontejnerů na Bioodpad

Přistavení kontejnerů na bioodpad

Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy budou v naší Městské části

přistaveny na určená místa kontejnery na bioodpad (listí, větve, tráva).

U kontejneru bude dozor,který zajistí že bude do kontejneru uložen bioodpad.

Kontejnery budou  přistaveny vždy v neděli od 9.00 hod – 12.00 hod. na tato místa:

14.4.2013

1x  parkoviště u křižovatky Mezilesí (Běchorská za čerpecí stanicí Benzina)

1x  Ratibořická (u odbočky k DDM a ZUŠ)

28.4.2013

1x křižovatka Jeřická x Chvalkovická (u barevných kontejnerů na tříděný odpad

1x Křovinovo náměstí

Po naplnění budou kontejnery odvezeny a přistaveny další.

Píša Jaroslav

Vedoucí OMH