Program Čistá energie Praha 2013

Dotace hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy v objektech k bydlení.

Hlavní město Praha poskytuje dotace na přeměnu topných systémů z tuhých nebo kapalných paliv na ekologicky ušlechtilá paliva a využití obnovitelných zdrojů energie na území hl. m. Prahy v trvale obývaných bytových objektech nevyužívaných k podnikání.

Žádosti o dotace se podávají do 30.9.2013.

pravidla2013.pdf

Další informace o pravidlech programu, formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva, uzavíraná mezi žadatelem a hl.m. Prahou, jsou k dispozici na webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na emailové adrese dotace.topeni@praha.eu.