Kompletní návrh „ Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“

Kompletní návrh „ Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“

Pod záložkou strategický plán byl zveřejněn kompletní návrh „ Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20“. Své náměty a připomínky zasílejte Bc. Lence Tomsové na e-mailovou adresu  Lenka_Tomsova@pocernice.cz nebo písemně na adresu  ÚMČ Praha 20, odd. zeleně a kompostáren OMH, Jívanská 635, 193 00 Praha 9 do 15. 8. 2013