POVODNĚ 2013 V PRAZE

POVODNĚ 2013 V PRAZE

informace o uzavírkách v hlavním městě z důvodu výstavby protipovodňových opatření a důvodu zvýšeného průtoku vodních toků .

Dobrý den,

Na stránkách webových Technické správy komunikací hl. m. Prahy jsou průběžně aktualizovány informace o uzavírkách v hlavním městě z důvodu výstavby protipovodňových opatření a důvodu zvýšeného průtoku vodních toků .

Odkaz naleznete na titulní straně www.tskpraha.cz a na stránce tiskových prohlášení na adrese:

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/tsk/web/media-verejnost/tisk-prohlaseni

Aktuální situace k 21:30 hod dnešního dne posílám v příloze tohoto mailu

Michal Berounský

vedoucí oddělení technického zabezpečení  IT a přenosu dat

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15  Praha 1

t.: +420 257 015 299