POVODNĚ V PRAZE 2013 (průběžně aktualizováno)

Zde naleznete aktuální informace ohledně povodní v Praze.


Aktualizováno dne 5.6.2013
———————————————-

Informace o uzavírkách v hlavním městě z důvodu výstavby protipovodňových opatření a důvodu zvýšeného průtoku vodních toků .

alt : Povodne_2013/a>


Aktualizováno dne 5.6.2013
———————————————-

Rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob ve vybraných parcích na území hl. m. Prahy.

alt : Povodne_2013/a>


Aktualizováno dne 4.6.2013
———————————————-

Zpráva o činnosti vedení MČ Praha 20 Horní Počernice při povodních 20131.    Referent bezpečnosti státu byl a stále je ve spojení s operačním střediskem MHMP

 

2.    Byla svolána krátká informativní schůzka , kde krizový referent informoval o své činnosti a aktuálním dění na území MČ Praha 20 a také na území hlavního města Prahy

3.    Bylo konstatováno, že na území naší městské části nehrozí žádné nebezpečí spojené s povodní. Hrozí však podmáčení půdy spojené s možností sesuvu půdních ploch a také pády stromů nebo jejich částí v důsledku silného podmáčení půdy způsobené deštěm.

4.    Rozhodnutí o zákazu vstupu do parků a lesních nebo rekreačních ploch bude oznámeno rozhlasem a vyvěšeno na webových stránkách MČ Praha 20

5.    Situace je nadále monitorována

Hana Moravcová

Starostka MČ Praha 20Aktualizováno dne 3.6.2013
———————————————-

Tisková prohlášení

alt : Povodne_2013/a>

alt : Povodne_2013/a>

alt : Povodne_2013/a>Aktualizováno dne 3.6.2013
———————————————-

Dobrý den,

Na stránkách webových Technické správy komunikací hl. m. Prahy jsou průběžně aktualizovány informace o uzavírkách v hlavním městě z důvodu výstavby protipovodňových opatření a důvodu zvýšeného průtoku vodních toků .

Odkaz naleznete na titulní straně www.tskpraha.cz a na stránce tiskových prohlášení na adrese:

http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/tsk/web/media-verejnost/tisk-prohlaseni

Aktuální situace k 21:30 hod dnešního dne posílám v příloze tohoto mailu

Michal Berounský

vedoucí oddělení technického zabezpečení  IT a přenosu dat

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15  Praha 1

t.: +420 257 015 299Aktualizováno dne 3.6.2013
———————————————-

První náměstek primátora Hudeček vydal zákaz vstupu do pěti parků v Praze platí do odvolání

alt : Povodne_2013/a>