Zpráva o činnosti vedení MČ Praha 20 – Horní Počernice při povodních 2013

Zpráva o činnosti vedení MČ Praha 20 – Horní Počernice při povodních 2013


1.    Referent bezpečnosti státu byl a stále je ve spojení s operačním střediskem MHMP

 

2.    Byla svolána krátká informativní schůzka , kde krizový referent informoval o své činnosti a aktuálním dění na území MČ Praha 20 a také na území hlavního města Prahy

3.    Bylo konstatováno, že na území naší městské části nehrozí žádné nebezpečí spojené s povodní. Hrozí však podmáčení půdy spojené s možností sesuvu půdních ploch a také pády stromů nebo jejich částí v důsledku silného podmáčení půdy způsobené deštěm.

4.    Rozhodnutí o zákazu vstupu do parků a lesních nebo rekreačních ploch bude oznámeno rozhlasem a vyvěšeno na webových stránkách MČ Praha 20

5.    Situace je nadále monitorována

Hana Moravcová

Starostka MČ Praha 20