Přistavení kontejnerů na objemný odpad – VOK 2.pololetí 2013 – změna termínu

Změna termínu přistavení kontejnerů na objemný odpad – VOK na 2. pololetí 2013

Oznamujeme občanům nové termíny na přistavení kontejnerů na září, říjen a listopad 2013

Do kontejnerů lze odkládat objemný odpad (nábytek, matrace, dřevo, PVC, koberce, hadry, stará okna atd.)

Do těchto kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, pneumatiky, elektroodpad, suť, větve, listí, tráva, plasty, sklo, papír a železo.

Tyto materiály by měly být odkládány do Sběrného dvora nebo do barevných kontejnerů na tříděný odpad. Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli od 9.00 do 13 hod.na všech 4 místech.

1. místo – parkoviště u křižovatky Mezilesí – Běchorská za benzin. pumpou „BENZINA“.

2. místo – Ratibořická u odbočky k DDM a ZUŠ

3. místo – Jeřická křižovatka Chvalkovická (u barevných kontejnerů na tříděný odpad)

4. místo Křovinovo náměstí

Termíny přistavení:

8.9,22.9, 6.10, 20.10, 10.11, 24.11,

Píša Jaroslav

vedoucí odboru Místního hospodářství