Výstavba nové budovy České pošty

Informace k výstavbě nové budovy České pošty najdete v sekci Doprava, kde je zveřejněná jak Studie organizace dopravy související s výstavbou nové budovy České pošty, tak otázky a odpovědi ze setkání s občany dne 23.5.2013 na Chvalském zámku.