Řešení zápachu z ČOV Čertousy

Řešení zápachu z ČOV Čertousy

V 1.polovině září proběhne závěrečné jednání se zástupci firmy Empla AG spol. s r. o., na kterém budou stanoveny konečné závěry vyplývající z rozptylové studie.