Výsledky rozptylových studií – řešení zápachu z ČOV Čertousy

Výsledky rozptylových studií – řešení zápachu z ČOV Čertousy

Průvodní dopis z firmy EMPLA AG s.r.o., která prováděla v letním období měření zápachu z ČOV Čertousy obtěžujícího obyvatele v dané lokalitě, naleznete nyní  také v záložce Strategický plán – ČOV Čertousy. V dopise jsou ing. Plachým z výše uvedené firmy zhodnoceny výsledky provedeného měření – rozptylových studií a navrženo řešení zápachu – zakrytování věží kalového hospodářství.