Veřejné projednání záměru Pražský okruh, stavba 510, Satalice – Běchovice

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad ve smyslu §21 písm. c) zákona vám oznamuje, že veřejné

projednání ve smyslu § 17 zákona záměru „Pražský okruh, stavba 510, Satalice – Běchovice“ se bude konat v hotelu Svornost, Novozámecká 284, 190 12 Praha 9 dne 7.11.2013 od 14:30 hodin. Další informace najdete v příloženém dopise MČP ze dne 29.10.2013.

mcp20_013456_2013.pdf