Soutěž pro dětské kolektivy: O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka

Soutěž pro dětské kolektivy: O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro dětské kolektivy na téma „O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka“. Cílem soutěže je podpořit kolektivní práce celých školních tříd či jiných dětských kolektivů, a to od jejich plánování až po samotnou realizaci.

Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro dětské kolektivy na téma „O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka“. Cílem soutěže je podpořit kolektivní práce celých školních tříd či jiných dětských kolektivů, a to od jejich plánování až po samotnou realizaci.

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěže se mohou zúčastnit pouze dětské kolektivy (není určena pro jednotlivce). Kolektivem se rozumí dílo minimálně tří autorů dohromady.

Výtvarné kategorie na výběr:

1. kategorie – kresba/malba/koláž

2. kategorie – trojrozměrný objekt

Technika: libovolná

Formát:

–  kresba/malba/koláž – formát A2, A1 nebo A0

–  trojrozměrný objekt – formát bez omezení

Hodnotící komise: Martin Velíšek, akademický malíř; Věra Tataro, ilustrátorka a malířka; Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku; Ondřej Sedláček, kurátor výstav, Růžena Beránková, produkční Chvalského zámku

Svá výtvarná díla odevzdejte nejpozději do 31. prosince 2013 na recepci Chvalského zámku (Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9) s těmito údaji: název kolektivu, kontaktní adresa, věk autorů a zařazení do výtvarné kategorie, kontaktní telefon a e-mail.

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže proběhne v sobotu 18. ledna 2014 od 15 hodin na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy „Strašidelný zámek“. V každé výtvarné kategorii budou oceněna tři vítězná díla. Zástupci autorských kolektivů budou včas pozváni na slavnostní vyhlášení.

Těšíme se na Vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí společnou práci!

Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Bližší informace: 601 388 902, ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz