Advent na Chvalském zámku

  Třetí adventní neděli pořádal Chvalský zámek v Horních Počernicích vánoční trhy a výstavu betlémů. Součástí programu byla i výstava Ladových vánočních variací a koncert skupiny Ludus musicus.

»Video

»Video

  Na vánočních trzích si návštěvníci mohli zakoupit vše, co je zapotřebí k řádné vánoční atmosféře, od perníčků, sušených květin, svíček a jmelí až po keramické výrobky dětí ze Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice. Na výstavě betlémů můžeme spatřit 65 betlémů převážně z České republiky, ale i z Keni, Mexika, Kanady, Velké Británie, Německa, Švédska a dalších zemí. Výstava je převážně ze soukromé sbírky 500 betlémů, kterou nashromáždili pan Milan Baše a jeho maminka Maria Bašeová. Ostatní jsou zapůjčené od členů spolku Staropražských betlémářů a Národopisného oddělení Národního muzea. Na výstavě mohou návštěvníci spatřit betlémy z neotesaných, pouze domalovaných kamenů z okolí Macochy, betlém v lahvi, betlém z pálené hlíny, pletené betlémy, junácký betlém z roku 1948, betlém v hodinové skříni z počátku 19. století nebo betlém inspirovaný modlitbou Otčenáš. V prvním patře patří až do 11. ledna dvě místnosti Ladovým vánočním variacím. Jedná se o málo známé kresby Josefa Lady s vánoční tématikou, které vycházely v Českém, později Svobodném slovu. Výstava Josefa Lady je ze sbírek oddělení časopisů Knihovny Národního muzea. O třetí hodině odpolední zazněly na nádvoří Chvalského zámku první tóny vokálně instrumentálního souboru Ludus musicus, který tak příjemně doplnil čtveřici adventních akcí na zámku v Horních Počernicích. Výstava betlémů i Ladových vánočních variací potrvá na Chvalském zámku do 11. ledna.