Blokové čištění komunikací

  V pátek 20.3.2009 od 8 do 14 hodin bude prováděno blokové čištění sídliště I. – Mezilesí a sídliště II. – Lhotská, včetně přilehlých ulic Libošovická, Běchorská (viz. situace). V pátek 27.3.2009 od 8 do 14 hodin bude probíhat blokové čištění sídl. III. Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská a Chodovická (viz. situace). Další komunikace v obci budou čištěny v druhé polovině března a v průběhu dubna. Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny dopravními značkami. Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po zimním období.

.

  V pátek 20.3.2009 od 8 do 14 hodin bude prováděno blokové čištění sídliště I. – Mezilesí a sídliště II. – Lhotská, včetně přilehlých ulic Libošovická, Běchorská (viz. situace). V pátek 27.3.2009 od 8 do 14 hodin bude probíhat blokové čištění sídl. III. Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská a Chodovická (viz. situace). Další komunikace v obci budou čištěny v druhé polovině března a v průběhu dubna. Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou označeny dopravními značkami. Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po zimním období.

Jaroslav Píša
vedoucí místního hospodářství